prví v práci, prví v boji ... 16tky sa každý bojí !!!

Pre rodičov


Vážení rodičia chceli by sme Vás privítať na stránke venovanej 16. oddielu skautov Svište a ďakujeme, že ste sa rozhodli práve pre skauting. Veríme, že budete s nami viac ako spokojný.

 

Prečo práve skauting?

„U nás sa nepije, nefajčí, nedroguje, nefetuje, nesprávame sa hlučne či vulgárne… atď. Aj ten, kto si nevie nájsť dobrých priateľov, prípadne nemá vhodné typy vo svojom okolí, je tu vítaný. Tu priateľov celkom iste nájde, lebo mnohí k nám prichádzajú takto s podobným cieľom nájsť si slušných kamarátov. Počas celého školského roka sa stretávame na pravidelných stretnutiach v klubovni.“

Pozn. autora: text je autentickou výpoveďou člena oddielu a je zverejnená tak dodal

 

Pre koho je náš oddiel určený?

Naša skautská skupina, oddiel, je určená najmä pre chlapcov vo veku od 11 do 17 rokov z Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a priľahlých mestských častí.

Pre záujemcov, ktorí nedosahujú nami požadovaný vekový priemer  ponúkame možnosť začať skautovať v skupinke určenej mladším deťom. Kontakt na vedúcu mladších skautov pošleme formou emailu.

Tak ako sa v športovom klube musí člen zúčastňovať na tréningu, v skautskom oddiely je aj pre nás potrebná dochádzka na schôdzky a podujatia a osobu vodcu oddielu možno vnímať ako trénera. Oproti výlučnému športovému prístupu je však v skautskom oddiely aj výchova.

 

Kto sa stará o Vaše deti?

Vedúci vystupujúci ako „vodca oddielu“ a ostatní činovníci sú dlhoroční členovia oddielu a všetci sú s dostatočnými praktickými skúsenosťami. Kvalitu a spôsobilosť vedúcich skautských skupín preveruje školenie pre prácu s deťmi, ktoré musia absolvovať. Zároveň na každej väčšej akcii je prítomný dospelý človek, ktorý má kurz prvej pomoci a vie sa o Vaše dieťa postarať.

 

Skautská výchova

Cieľom skautingu je vychovať mladých, aktívnych a sebavedomých ľudí. Pričom skauting rozvíja zručnosti, ktoré v dnešnej dobe voláme soft skills, komunikácia, kreativita, tímová spolupráca a analytické myslenie.

Jedinečnosť skautskej výchovy spočíva v jej metódach, ktoré si zakladajú najmä na tom, že deti sa snažíme učiť formou aktivít. Skaut sa zapája do činnosti prostredníctvom svojej družiny čiže menšej skupinky, kde postupne objavuje a prijíma aj zodpovednosť a učí sa samostatnosti pod vedením dospelých vedúcich nasmerujúc sa na rozvoj charakteru, spoľahlivosti a schopnosti spolupracovať a viesť druhých. Skaut sa zdokonaľuje pomocou systému postupných nadväzujúcich programov a skúšok.

Príroda a s ňou spojená turistika je tradičná forma, kde sa tento spôsob výchovy môže praktizovať. To vedie k omylu pozorovateľov skautskej činnosti, ktorí si myslia, že turistika tu je všetko a nič iné nie je za tým.

 

Pravidelné stretnutia

V súčasnosti máme sme rozdelení na dve skupinky, mladších a starších skautov. Starší skauti, roveri, sa stretávajú  v utorok od 17:00-19:00. Mladší skauti v stredu od 16:00-18:00.

Ak organizujeme cez víkend nejaké podujatie, tak jednodňové býva v sobotu (spravidla od rána), ak je dvojdňové, tak sa vraciame obyčajne v nedeľu naobed alebo poobede, aby bol ešte čas na učenie alebo iné povinnosti.

V júli (prvé dva týždne) organizujeme letný tábor v podstate ako detskú rekreáciu, na ktorú sa deti a mládež vlastne celý rok postupnou činnosťou pripravujú. Čiže na tábore sa nestráca čas, že sa niekoľko dní poznávame a zas niekoľko dní lúčime.

Naša činnosť nekončí a nezačína školským rokom, jednoducho priebežne fungujeme každý september ďalej už od roku 1995. V súvislosti s príležitosťami pri začiatku školského roka dopĺňame oddiel, ale k nám možno vstúpiť aj kedykoľvek inokedy v priebehu roka.

 

Čo potrebujem na skauting?

Čo sa materiálneho vybavenia týka, postupne si treba na podujatia v prírode zaopatriť karimatku, spací vak, ešus, batoh, pevnú obuv a ďalšie veci – všetko podľa usmernenia, ktoré dávame na schôdzkach. Niečo z toho môžeme na začiatok požičať z oddielového inventáru. Ostatný potrebný materiál je v majetku zboru (napr.stany). Ku skautskému sľubu je neskôr potrebné si zabezpečiť vlastnú skautskú košeľu s potrebnými označeniami (dá sa to kúpiť na dobierku z ústredia Slovenského skautingu).

 

Čo stojí skauting?

Čo sa financií týka, všetci členovia platia raz ročne členský príspevok, z ktorého sa hradí prenájom klubovne a naše náklady spojené s celoročnou činnosťou. Časť členského príspevku slúži na registráciu do národnej úrovne, ktorá nám zabezpečuje pre svojich členov poistenia počas oficiálnych akcií, štyri krát do roka časopis, registračný poplatok do medzinárodných skautských organizácií a školenia pre vedúcich. Okrem toho sa časť z príspevku na činnosť vracia členovi v podobe, príručiek a súčastí skautskej rovnošaty, ktoré mu zabezpečuje zbor.

Skaut si vždy, pochopiteľne každý platí svoje cestovné náklady, stravu a niekedy aj poplatok za ubytovanie na výlete, ak sa nepodarilo vybaviť prenocovanie bezplatné.

 

Sú skautskí vedúci platení?

Patrí sa zdôrazniť, že celé vedenie našej skautskej skupiny sa venuje deťom dobrovoľne bez nároku na mzdu a výlety a schôdzky pripravujú z presvedčenia.

 

Pokiaľ má niektorá rodina problém, treba to prediskutovať s vodcom oddielu, možno sa niečo dá vyriešiť, ak je niekto chudobný, nemôže sa to stať prekážkou jeho životných šancí.

 

 

 

Pripomíname, že prvoradou podmienkou pre členstvo v oddiely je snaha sa okrem hier a zábavy aj niečo naučiť. Podržte dieťa v trpezlivosti v tejto príprave, úspechy a radosti prichádzajú postupne ale iste, nech sa hneď nevzdáva. Od športovcov a aj od skautov sa vyžaduje vytrvalosť a disciplína, pozoruhodné je ale, že u športovcov sa to v našej spoločnosti považuje za samozrejmé a u skautov a ich rodičov to vyvoláva prekvapenie.

 

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.